DanishEnglishFinnishFrenchGermanItalianNorwegianPortugueseRussianSpanish
g-stats

Skydda ditt guld

ESafe.se

Affärsverksamhet
Kvalitetskatalog.se
1000länkar.com - gratis länkkatalog
Powered by MyPagerank.Net

Guld – Så framställs det – Del 1

Alla känner vi till guld, dess värde genom historien och dess vackra glans. Men hur framställer man egentligen guld som formas till vackra smycken, tackor och guldmynt?

Guld förekommer vanligast i berggrunden, och ofta där andra metaller eller mineraler hittas i större mängder. Vid stora guldfynd öppnar man en guldgruva, men vanligt är också att man separerar guld som biprodukt vid brytning i exempelvis koppargruvor. Det finns olika metoder för hur man utvinner guldet ur berggrunden, läs mer nedan.

Vaskfat med guld


Vaska guld

Den äldsta metoden för guldprospektering är genom vaskning vid flodbäddar som har sin mynning vid ett berg. Då guldets densitet är tyngre än sten sjunker små klumpar snabbt till botten där det samlas. Genom att använda ett vaskfat separerar man därför lätt guldkornen från sand och småsten och kan på detta sätt bedöma om berget innehåller större guldfynd eller ej.

Processen är dock tidskrävande och fysiskt påfrestande, och används idag endast som första steg i en prospektering, som turistattraktion eller fritidssysselsättning vid platser där guld redan utvunnits och sedan övergetts.

Då man hittar intressanta fynd tar maskiner över som kan vaska igenom större mängder sten och därmed påskynda utvinningen. Borrning i intilliggande berggrund är också vanligt, samt användning av geofysiska instrument för att hitta underjordiska floder för ytterligare prospektering.


Guldprospektering i berggrund

Att prospektera efter guld i solid berggrund kan göras med så enkla verktyg som hammare och förstoringsglas för att undersöka ytan och leta efter förekomster av metaller. Även borrning används för att undersöka den underliggande berggrunden.

Borrprover analyseras i laboratorium för att undersöka metallkompositionen och eventuellt upptäcka små guldfragment. Dessa kan vara så små att de inte ens synliga i mikroskop, men om de hittas kan ge signaler om större mängder i närheten av borrningens plats.

Även ytlig prospektering med metalldetektor kan göras, och gör att man kan täcka en stor yta på kort tid. I Sverige krävs dock tillstånd för privatpersoner för att få använda metalldetektor. Nackdelen med denna metod är detektorernas begränsade räckvidd, de kan inte nå mer än ett par meter ner i berget.

Malm med naturligt förekommande guld

Utvinning av guld

Har man väl hittat en fyndighet öppnas oftast en gruva, om företaget som har tillståndet kan få finansiering, eller om det utförs av ett större företag med tillräckligt kapital. Man bryter stenblock som man tror innehåller guld som sedan mals och blandas med en lösning innehållandes natriumcyanid, vilket separerar guldet som guldcyanid. Om även silver är förekommande separeras det som silvercyanid. Denna metod kallas MacArthur-Forrest-processen.

Zink blandas i lösningen, vilket separerar guld och silver genom kondensation. Zinket separeras sedan med hjälp av svavelsyra, och kvar har man slutligen ett slagg som smälts till en sk. dorétacka för senare rening i ett smältverk tills man har minst 99,99% ren ädelmetall.


Kritik mot guldframställning

Denna metod är enkel för utvinning av guld och silver, men tyvärr mycket miljöfarlig pga cyanidens höga giftighet. Miljökatastrofer har inträffat pga olyckor i samband med utvinning av guld genom cyanidmetoden, och är därför förbjuden i ett flertal länder. Dock förekommer illegala guldgruvor i u-länder där det troligen används okontrollerat vilket både människor och natur får lida för.

Reservation för eventuella faktafel i texten ovan.


Läs om hur guldet renas till 24 karat i Guld – Så framställs det: del 2.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!