DanishEnglishFinnishFrenchGermanItalianNorwegianPortugueseRussianSpanish
g-stats

Skydda ditt guld

ESafe.se

Affärsverksamhet
Kvalitetskatalog.se
1000länkar.com - gratis länkkatalog
Powered by MyPagerank.Net

Bretton Woods 1945-1971

Harry Dexter White och John Maynard Keynes

Harry Dexter White och John Maynard Keynes under Bretton Woodskonferensen

I den lilla staden Bretton Woods i New Hampshire, USA anordnades i juli 1944 en konferens var syfte var att skapa politisk och ekonomisk stabilitet i västvärlden. Tanken var att 1930-talets depression skulle förhindras att inträffa igen, vilket 45 allierade länder samlades för att diskutera. Sverige deltog inte i mötet men anslöt sig senare år 1951.

Under konferensen bildades Internationella Valutafonden (IMF) och vad som senare skulle bli Världsbanken. Syftet var att skapa stabilitet i världshandeln och i världens valutor samt minska handelshinder.

 

Guldmyntfot under Bretton Woods

Valutastabiliteten skapades genom att deltagarländernas valutor fixerades till en fast kurs gentemot den amerikanska dollarn, som i sin tur garanterade en inlösen i fysiskt guld. Guldet hade alltså ett fast pris mätt i dollar, och de övriga valutorna hade en fast kurs mot dollarn. På så vis fick därför alla anslutna länder indirekt en guldmyntfot.

Tack vare att IMF skapades för att ingripa på världens valutamarknad i syfte att hålla växelkurserna stabila, gjordes den amerikanska dollarn till världens reservvaluta. Guldet hade tidigare haft denna roll. Detta fungerade så länge dollarn kunde lösas in i utbyte mot fysiskt guld, då den hade ett reellt värde som grund. Många europeiska länder var djupt skuldsatta efter andra världskriget och hade löst in sitt guld till USA i utbyte mot lån, vilket ytterligare stärkte USAs finansiella ställning i världen och gjorde dollarn till det enda alternativet som reservvaluta.

Guldet sattes till ett fast pris av $35 per troy ounce, vilket gjorde att dollarn i praktiken var “as good as gold”. Merparten av all internationell handel började genomföras i amerikanska dollar.

Intressant är att ekonomen John Maynard Keynes deltog i Bretton Woodskonferensen och förespråkade en centraliserad världsbank med en världsvaluta. Dessa idéer har fötts på nytt i vår tid nu när den amerikanska valutans värde faller och dess roll som reservvaluta kritiseras.

 

Upplösningen av Bretton Woodssystemet

USAs ekonomiska försprång hade under 1960-talet minskat då både Japan och vissa länder inom Europa hade börjat komma ikapp. Dessa länders samlade tillgångar översteg Nordamerikas, samt hade en ökande världshandel och en BNP som närmade sig amerikanernas. Obalanser och missnöje började därför uppstå i länderna vars valutor var peggade till dollarn. Tyskland och Japan hade valutor som var undervärderade vilket underlättare deras export, medan dollarn var övervärderad och de hade inga planer på att justera sin valuta uppåt.

USA hade dessutom allt större utgifter i form av Great Society (ett program för att minska fattigdomen i USA), kalla kriget och till sist Vietnamkriget. Det senare eldade på inflationen samtidigt som USA hade ett ökande handelsunderskott. Man tryckte alltmer nya dollar som man betalade sina utgifter med utomlands. Till slut kunde man inte längre garantera inlösen av dollar till en fixerad mängd guld. Under 1970 minskade dollarns uppbackning i guld från 55% till 22%. President Nixon beslöt då att stänga möjligheten för inlösen mot guld, vilket i praktiken fick världens alla valutor att bli flytande. Det ankare dollarn hade i guld var nu borta. Detta beslut togs helt på egen hand av Nixon, utan tillfrågande av varken IMF eller nordamerikas eget finansdepartement. Händelsen kom att kallas Nixon Shock.

 

Guldpriset efter Bretton Woods

Eftersom guldpriset hade varit fixerad under nästan tre decennier var dess pris relativt konstant, trots en öppen marknad vid sidan av dollarns guldmyntfot. När Nixon frikopplade dollarn och resten av världens valutor från guldet kunde guldpriset leva sitt eget liv, endast styrt av marknaden. Från att ha varit fixerad till ett pris på $35 / ounce steg det under 1971 till $44.20 / ounce och under 1972 till $70.30 / ounce. I skrivande stund, 39 år senare, kostar guldet över $1500 / ounce.

Många förespråkar ett Bretton Woods II för att få bukt med dagens problem och systemfel i världsekonomin. Med tanke på de enorma valutamängder som idag existerar i förhållande till mängden guld, så borde dock guldpriset vara betydligt högre än det är idag om en ny guldmyntfot införs.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>